Podsumowanie projektu profilaktycznego

Judyta
Aktywna Dwójka – Stowarzyszenie „Barka”, od stycznia do grudnia realizowała w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku projekt profilaktyczny „Moja pasja – moim uzależnieniem!”. Środki finansowe na to przedsięwzięcie, Stowarzyszenie pozyskało w ramach dotacji z Gminy Czersk na zadania profilaktyczne. Całkowity koszt projektu wynosił 23 366,18 zł, z czego 21 000 zł pozyskano ze środków gminnych, natomiast 2 366,18 zł ze środków własnych Stowarzyszenia.
 
Celem głównym projektu była promocja zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i innych substancji odurzających jak również dostarczenie wiadomości na temat negatywnych skutków i mechanizmu uzależnienia się oraz sposobów ich przezwyciężania..
 
W ramach projektu młodzież przez cały rok mogła rozwijać swoje pasje i talenty na warsztatach artystycznych (teatralnych, tanecznych, mydlarskich i dekoratorskich), zajęciach zdrowego żywienia oraz zajęciach programowania i robotyki, prowadzonych przez specjalistów i naszych nauczycieli. Prócz cyklicznych warsztatów, przez cały rok, zrealizowano również warsztaty profilaktyczne i psychologiczne dla uczniów, na temat przeciwdziałania alkoholizmowi i innym substancjom odurzającym oraz cyberprzemocy i zajęcia pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbyły się spotkania z Policjantem - panem Markiem Jasnochem, dotyczące bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
W najstarszych klasach zrealizowano program profilaktyczny Unplagged oraz zajęcia socjoterapeutyczne w trzech grupach wiekowych.
 
Dodatkowo w pierwszym tygodniu ferii zimowych odbyło się zimowisko dla 50 uczniów klas I-III. Dla naszych najmłodszych uczniów zorganizowano festyn sportowo – rekreacyjnym „Dzieciaki lubią pluszaki”.
 
Zarząd Aktywnej Dwójki - Stowarzyszenia „Barka” dziękuje serdecznie wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, zaangażowanym w realizację zadań profilaktycznych. Mamy nadzieję, że ten i podobne projekty przyczynią się do wzrostu świadomości o zagrożeniach, zacieśnią relacje młodzieży i dorosłych oraz stworzą klimat dobrych oddziaływań w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa.
 
Zarząd Aktywnej Dwójki – Stowarzyszenia „Barka”
 
Odsłony: 287

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego