Gminne konkursy dla klas 1-3

Judyta
W dniach 17-18 maja odbyły się konkursy gminne dla klas 3, które zorganizował Zespół Szkół w Rytlu. W każdym z tych konkursów wzięło udział trzech uczniów z naszej szkoły, którzy zostali wyłonieni na podstawie wyników całorocznej Ligi Ortograficznej i Matematycznej. W pierwszym dniu, 17 maja, odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny, a naszą szkołę reprezentowali Antonina Wrycza z 3a, Maja Rokita z 3a i Igor Łydziński z 3b. Uczniowie napisali dyktando o jaskółkach, w czasie którego musieli wykazać się znajomością zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. W tym zakresie najlepiej z naszej szkoły poradziła sobie Maja Rokita, która zajęła IV miejsce.
 
Kolejnego dnia odbył się Gminny Konkurs Matematyczny, w którym z matematycznymi "łamigłówkami" zmagali się Anastazja Janiszewska z 3b, Maja Wilczewska z 3a i Maja Rokita z 3a. Z rozwiązaniem złożonych zadań tekstowych super poradziły sobie Anastazja Janiszewska i Maja Rokita. Dziewczynki zajęły ex aequo II miejsce. Uczestnicy obu konkursów otrzymali dyplomy, nagrody i upominki.
Gratulacje oczywiście dla wszystkich naszych uczniów, bo naprawdę godnie reprezentowali swoją szkołę!
 
W tym miejscu kierujemy też wielkie podziękowanie dla ZS w Rytlu za sprawną organizację konkursów oraz bardzo miłe przyjęcie, zarówno opiekunów, jak i uczestników konkursowych zmagań.
 
Opiekunowie: Izabela Zaborowska i Hanna Ważna
 
Odsłony: 776

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego