Strażackie konkursy.

HannaŁ

We współpracy ze strażą pożarną szkoła organizuje następujące konkursy.

Indywidualny konkurs plastyczny

 „Bezpieczeństwo w Twoim otoczeniu zależy od Ciebie”

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4 – 7.

Cel konkursu: Popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat bezpiecznych zachowań wobec zagrożeń.

Nagrody: tablety

Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową.

Regulamin konkursu http://www.straz.gov.pl

 

Klasowy konkurs na plakat

„Potrafię alarmować straż pożarną”

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 3- 6.

Cel konkursu: Zdobycie wiedzy przez dzieci i młodzież szkolną, jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

W konkursie biorą udział uczniowie wraz z wychowawcą.

Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową.

Nagrody: Wycieczka jednodniowa

Regulamin konkursu http://www.straz.gov.pl

 

Zespołowy konkurs na spot filmowy

„Żywioły  i ludzie”

 

Konkurs skierowany jest do uczniów kl. 4-7

Cel konkursu: Popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami oraz możliwościami ochrony przed nimi, a także promocja bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożeń.

Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową.

Regulamin konkursu http://www.straz.gov.pl

 

 

 ORGANIZATOREM KONKURSU jest

 KOMENDANT GŁÓWNY Państwowej Straży Pożarnej.

 

Prace należy przynieść do świetlicy lub do p. K. Thiede do dnia 27 kwietnia.

 

Odsłony: 698

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego