REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO pod hasłem „Żyję bezpiecznie i zdrowo na sportowo”

Administrator

 

 REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO 

pod hasłem  

„Żyję bezpiecznie i zdrowo na sportowo”  

  

ORGANIZATORZY KONKURSU  

 • Aktywna Dwójka – Stowarzyszenie „Barka”, działające na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku.  

CELE KONKURSU  

 • Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz upowszechnianie właściwych wzorców i postaw prozdrowotnych; 
 • Zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania profilaktyczne; 
 • Rozwój kreatywności, umiejętności plastycznych, literackich oraz kompetencji cyfrowych wśród dzieci i młodzieży; 
 • Uzyskanie oryginalnych projektów prac plastycznych, literackich oraz graficznych, promujących zachowanie zdrowego trybu życia; 
 • Umożliwienie uczniom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy.  

 

KATEGORIE KONKURSOWE 

Konkurs zostanie przeprowadzony w sześciu kategoriach: 

KATEGORIA I - klasy 1- 3 

Praca plastyczna pod hasłem „Żyję bezpiecznie i zdrowo na sportowo” 

 – praca wykonana w formie: rysunek, malarstwo, wycinanka, wyklejanka, collage. Format pracy A3. 

KATEGORIA II - klasy 4-6 

Praca plastyczna pod hasłem „Żyję  bezpiecznie i zdrowo na sportowo” 

– praca  wykonana w formie: rysunek, malarstwo, wycinanka, wyklejanka, collage. Format pracy A3.  

KATEGORIA III -  klasy 4-6 

Mój własny komiks pod hasłem „Stop uzależnieniom! 

– praca winna być wykonana dowolną techniką: malarstwo, rysunek, wycinanka, wyklejanka, collage. Należy wykonać od 1- 4 stron, na każdej stronie umieszczając maksymalnie 8 okienek komiksu. Format pracy A4. 

KATEGORIA IV – klasy 7 – 8 

Praca plastyczna pod hasłem STOP UZALEŻNIENIOM!” 

– plakat profilaktyczny wykonany dowolną techniką: malarstwo, wycinanka, wyklejanka, collage, zawierający hasło profilaktyczne.  Format pracy A1.  

KATEGORIA V – klasy 7 - 8 

Prezentacja multimedialna „STOP UZALEŻNIENIOM!” 

– prezentacja winna zawierać co najmniej 10 slajdów opisujących skutki uzależnień oraz sposoby przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom. Prezentację należy zapisać w formacie pdf. 

KATEGORIA VI  – klasy 6-8 

Opowiadanie „Gdy słowa mogą zabijać!”  

– praca winna zawierać od 180 do 200 słów, napisana na komputerze, czcionka 12, Times New Roman. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III oraz  IV-VIII, zgodnie z ustaloną kategorią konkursową. 
 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie dowolnej pracy w jednej  z sześciu kategorii, terminie od 2.11.2020 r. do 25.11.2020r.  
 • Uczestnik w zależności od kategorii przygotowuje pracę plastyczną, prezentację multimedialną, opowiadanie lub komiks 
 • Jeden uczestnik może wykonać prace w różnych kategoriach, stosownie do swojego wieku. 
 • Prace konkursowe powinny być związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom np. nikotynizm, alkohol, narkotyki, dopalacze, komputer, itp. – ze szczególnym, zwróceniem uwagi na negatywne konsekwencje.  
 • Prace konkursowe lub zdjęcia prac uczestnicy przesyłają  

        na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25.11.2020.  

 • Każdy uczestnik  

konkursu plastycznego przesyła dwa zdjęcia - zdjęcie wykonanej pracy oraz zdjęcie w czasie wykonywania zadania, 

konkursu na komiks przesyła zdjęcia każdej ze stron komiksu oraz zdjęcie wykonywania pracy, 

Konkursu literackiego przesyła opowiadanie w formacie doc, docx, lub pdf napisane czcionką Times New Roman 12, 

konkursu na prezentację multimedialną przesyła plik w formacie pdf. 

 • W mailu prosimy podać: imię i nazwisko autora pracy, klasę,    kategorię  konkursową. 
 • Udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją regulaminu i zgodą na publikowanie pracy i wizerunku uczestników. W mailu do prac konkursowych należy dołączyć zdjęcie lub skan wypełnionego oświadczenia (zał. nr 1 do regulaminu). 
 • Uczestnicy konkursu plastycznego są zobowiązani do dostarczenia  swojej pracy konkursowej do świetlicy szkolnej (po zakończeniu zdalnej edukacji). 
 • Prace złożone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów konkursu   i zostaną wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych na terenie szkoły. 

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY  

 • Oceny prac dokona Komisja, złożona z nauczycieli - członków Stowarzyszenia. Ostateczny werdykt należy do Komisji Konkursowej. 
 • Kryteria oceny prac:  
 1. zgodność z tematyką konkursu,  
 2. wartość merytoryczna, 
 3. walory artystyczne,
 4. oryginalność i pomysłowość.  
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone (miejsca I-III w każdej kategorii). Autorzy trzech najbardziej wartościowych prac, wyłonionych we wszystkich sześciu kategoriach otrzymają nagrody specjalne w postaci TABLETU. 
 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.sp2czersk.pl. 
 • Dodatkowo wszystkie prace plastyczne zostaną nagrodzone oceną z plastyki, prace literackie - oceną z języka polskiego, prezentacje multimedialne – oceną z informatyki. 
 • O terminie i sposobie wręczenia nagród i wyróżnień poinformujemy zainteresowanych, gdy znana będzie data zakończenia stanu wyjątkowego          w szkołach, związanego z epidemią koronawirusa. 

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie! 

                                                                     ZARZĄD  

AKTYWNEJ DWÓJKI- STOWARZYSZENI„BARKA

 

REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO pod hasłem „Żyję bezpiecznie i zdrowo na sportowo” 

Zgoda rodzica na udział w konkursie profilaktycznym pod hasłem „Żyję bezpiecznie i zdrowo na sportowo”

 

Odsłony: 518

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego