KOMUNIKAT NR 2

Administrator

KOMUNIKAT NR 2

W związku z rozpoczęciem w naszej szkole akcji strajkowej, ogłoszonej przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, pragnę Państwa poinformować, że zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku w dniach 8 i 9 kwietnia nie odbędą się.

1. Informacja dla rodziców klas III gimnazjalnych:

Egzamin gimnazjalny w dniach: 10, 11 i 12 kwietnia odbędzie się zgodnie z harmonogramem ustalonym prze CKE. Uczniowie obowiązkowo przychodzą do szkoły  na godz. 8.15.

  Przypominam również, że zgodnie z ustaleniami podjętymi na początku roku szkolnego, dni 15, 16 i 17 kwietnia zostały wskazane jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas III Gimnazjum.

2. Informacja dla rodziców klas VIII szkoły podstawowej:

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach: 15, 16 i 17 kwietnia, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez CKE. Uczniowie obowiązkowo przychodzą do szkoły o godz. 8.00.

Przypominam również, że zgodnie z ustaleniami podjętymi na początku roku szkolnego, dni 10, 11 i 12 kwietnia zostały wskazane jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej.

3. Informacja dla rodziców klas I-VII szkoły podstawowej:

Przypominam również, że zgodnie z ustaleniami podjętymi na początku roku szkolnego, dni 10, 11, 12, 15, 16 i 17 kwietnia zostały wskazane jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII Szkoły Podstawowej.

4. Informacja dla rodziców wszystkich uczniów

Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18 do 23 kwietnia, zajęcia winny się zatem rozpocząć 24 kwietnia br. w przypadku zakończenia do tego czasu akcji strajkowej.
Wszystkie informacje dotyczące strajku będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły oraz przekazywane Państwu za pośrednictwem poczty w dzienniku elektronicznym.

 

Odsłony: 602

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego