Międzyklasowy konkurs plastyczny - ,,Bezpieczna zima"

Agnieszka

          Nim rozpoczęliśmy przerwę zimową rozstrzygnięty został konkurs plastyczny przeznaczony dla klas I-III.  Każda klasa miała przygotować jeden plakat na którym, przedstawione będą zasady bezpiecznego zachowania, zabawy, spędzania czasu wolnego zimą. Komisja konkursowa  oceniała prace pod względem zgodności z tematem – zabawy bezpieczne dla dzieci zimą, z dala od jezdni, w miejscach wyznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych. Oceniana była estetyka, staranność, pracochłonność i pomysłowość. 

         Komisja konkursowa zdecydowała się na przyznanie  pierwszego miejsca klasie IIIA . Drugie miejsce zajęły klasy IIIC oraz IIB. Trzecie miejsce zdobyła klasa IA. Każda z klas biorących udział w konkursie otrzymała wyróżnienie oraz słodki upominek.

Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez ,,Aktywną Dwójkę” – Stowarzyszenie Barka.

 

M. Krzemińska, I. Zaborowska

 

Odsłony: 351

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego