Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Judyta

W piątek, 21 czerwca, rok szkolny 2023/2024, zakończyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku.

Rano na płycie hali sportowej zebrali się uczniowie młodszych klas szkoły. Licznie towarzyszyli im wychowawcy i wzruszeni rodzice. Wyróżniający się uczniowie odebrali świadectwa „z paskiem”, a najwyższe wyniki uhonorowano stypendium motywacyjnym. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców otrzymali laureaci różnorodnych konkursów szkolnych i tych organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

O godz. 11.00 miejsca w hali zajęli uczniowie klasy VIII –  absolwenci SP 2 im. Jana Pawła II w Czersku, po raz pierwszy ubrani w togi, ufundowane przez Radę Rodziców SP 2. Swoją obecnością zaszczycili nas: Zastępca Burmistrza Czerska - Pani Małgorzata Wojciechowska, Nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk - Pan Tomasz Grugel oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Monika Szwedowska wraz z przedstawicielami Rady Rodziców. Podczas uroczystości padło wiele serdecznych podziękowań, życzeń i gratulacji wyróżniającym się uczniom i ich rodzicom. Ciepłe słowa pożegnania i życzenia wszelkiej pomyślności jako pierwszy przekazał swoim absolwentom Pan Dyrektor Maciej Jakubowski. Słowa uznania dla absolwentów i podziękowania rodzicom i ich nauczycielom przekazała też Pani Burmistrz oraz Przewodnicząca Rady Rodziców. Następnie Dyrektor podziękował Rodzicom, Darczyńcom i Przyjaciołom Szkoły za okazane wsparcie w codziennej pracy szkoły.

W imieniu absolwentów wystąpiła Przewodnicząca Szkoły - Agata Zygmunt, która w ciepłych słowach podziękowała wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły za trud nauczania i codzienną troskę, a rodzicom, za wsparcie i motywowanie do wytężonej pracy. Nie zabrakło też serdecznych rad i słów pożegnania skierowanych do młodszych uczniów.  Następnie młodsi uczniowie szkoły pożegnali swoich kolegów wzruszającym programem artystycznym, przygotowanym pod okiem pań Joanny Zielińskiej i Katarzyny Thiede.

W roku szkolnym 2023/2024 szkołę ukończyło 19 ósmoklasistów. Tradycyjną statuetkę Najlepszej Absolwentki, z rąk Przewodniczącej Rady Rodziców, odebrała Agata Zygmunt. Agata za swoje osiągnięcia otrzymała czek ufundowany przez Radę Rodziców. W dalszej części nagrody odebrali uczniowie za szczególne osiągnięcia i aktywną działalność społeczną. Pan Dyrektor wręczył trzy świadectwa z wyróżnieniem uczniom, którzy odbierali je w towarzystwie, uhonorowanych „Listem Gratulacyjnym” rodziców. Najlepsze z nich  uhonorowano stypendium motywacyjnym za bardzo wysokie wyniki w nauce.

Podczas obu uroczystości mieliśmy okazję przekonać się, jak liczne talenty prezentują uczniowie – od naukowych, poprzez artystyczne czy sportowe. Pan Dyrektor Maciej Jakubowski  dziękując wszystkim za dobry, chociaż bardzo trudny dla wszystkich rok ciężkiej, ale owocnej pracy, życzył wszystkim udanego, bezpiecznego wypoczynku, atrakcyjnych przygód i doskonałej pogody w wakacyjnej przerwie od szkolnych obowiązków.

J. Prolejko

Odsłony: 189

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego