Podsumowanie innowacji pedagogicznej "Świetliczaki na tropie przyrody"

Agnieszka

Problematyka ochrony środowiska znalazła się w centrum uwagi całego świata. Niezbędne jest dokonywanie zmian w ludzkiej świadomości na drodze edukacji. Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska najlepiej rozpocząć już od najmłodszych lat.  Dlatego też, uczniowie uczęszczający do świetlicy, brali udział w cyklicznych zajęciach w ramach innowacji pedagogicznej pt. „Świetliczaki na tropie przyrody”.  Przygotowała ona dzieci do tego, jak żyć w zgodzie z przyrodą, ukształtowała przyjazny stosunek do zwierząt i roślin, uwrażliwiła na problemy dewastacji środowiska naturalnego. Ponadto zajęcia miały na celu rozwinięcie zainteresowań przyrodniczych, zaznajomienie z zasadami ochrony środowiska i stosowania ich w życiu codziennym, a także reagowania na nieodpowiednie zachowanie w stosunku do otaczającego świata. Dodatkowo, podczas zajęć ćwiczyliśmy umiejętność wypowiadania się poprzez przeprowadzane pogadanki na temat prezentowanych filmików edukacyjnych. Rozwijaliśmy wyobraźnię i kreatywność dzięki tworzeniu prac plastyczno-technicznych, doskonaliliśmy umiejętność współpracy w grupie poprzez tworzenie lapbooków, makiety lasu, plakatów, zabaw ruchowych i integracyjnych.

Program obejmował różnorodne zagadnienia związane z przyrodą, które zostały  skorelowane z wybranymi dniami tematycznymi. Zaznajomiliśmy się z ciekawostkami dotyczącymi życia: jeży, pszczół, pingwinów, poznaliśmy ciekawe gatunki motyli, zaznajomiliśmy się z pierwszymi oznakami jesieni, poznaliśmy piętrową budowę lasu, przygotowaliśmy surówkę z okazji „Dnia Marchewki”, a także świetnie bawiliśmy się pokonując tor przeszkód z dinozaurami w roli głównej.

Uczestnicy innowacji wykazali zainteresowanie oraz zaangażowanie w proponowane aktywności, co przełożyło się na zdobywanie wiedzy na temat przyrody oraz rozwój proekologicznych postaw, jako główne założeniem innowacji.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

 

 

Odsłony: 248

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego