Lekcja historii - 79. rocznica zdobycia Monte Cassino

Judyta

Lekcja historii w czerskiej "Dwójce" - 79. rocznica zdobycia Monte Cassino.

18 maja odwiedził naszą szkołę p. Mirosław Sprenger, kierownik referatu Delegatury IPN w Bydgoszczy. Ponad 40 uczniów, zainteresowanych historią II wojny światowej, miało możliwość wysłuchania prelekcji, dotyczącej drogi bojowej żołnierzy II Korpusu Polskiego, dowodzonego przez gen. Władysława Andersa. Spotkanie odbyło się dzięki współpracy naszej szkoły z Klubem Historycznym „Ziemi Chojnickiej” im. Stefana Roweckiego „Grota”.

Prelekcja miała miejsce w 79. rocznicę zdobycia Monte Cassino, jednego z newralgicznych umocnień niemieckich na tzw. Linii Gustawa. 18 maja 1944 roku, żołnierze gen. Andersa zatknęli na murach benedyktyńskiego klasztoru na Monte Cassino polską flagę.

Uczniowie z ciekawością wysłuchali wykładu, zadając pytania na nurtujące ich tematy. Na zakończenie gromkimi brawami podziękowano prelegentowi za niesamowitą lekcję historii.

M.Jakubowski

Odsłony: 685

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego