Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT!

Administrator

STWÓRZ LAPBOOK

ZDOBĄDŹ OCENY

WYGRAJ NAGRODY

 
 
 

Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT!

 

„LAPBOOK MATEMATYCZNY” dla uczniów klas III – VIII

 

Uczniów klas III – VIII zachęcamy do wykonania Lapbooka matematycznego zgodnie z tematem:

 • Klasy III - IV - „Tabliczka mnożenia”
 • Klasy V - VI - „W gąszczu figur geometrycznych”

 • Klasy VII – „Liczby i ich własności”

 • Klasy VIII – „Wielcy matematycy i ich odkrycia”

 

Co to jest lapbook?

 

Lapbook jest wykonaną własnoręcznie teczką tematyczną, w której umieszcza się wiadomości na wybrany temat. W przypadku naszego konkursu temat musi być związany    z matematyką.

 

Jest zbudowany z grubszej teczki, w środku której przykleja się książeczki, kieszenie, harmonijki, wachlarze, ilustracje, notatki, pozwalające na uporządkowanie informacji według własnego pomysłu i inwencji. Lapbook to w wolnym tłumaczeniu „książka na kolanach”. Możecie ją wykonać dowolnie dobierając elementy, komponując z części logiczną całość, wyróżniając najważniejsze treści i chowając w koperty lub papierowe skrytki to, co uznacie za ważne, ciekawe i warte pokazania. W tworzeniu lapbooków nie ma ściśle określonych zasad. Najważniejsza jest tu wasza fantazja, twórcze wykorzystanie papierowych materiałów i przedstawienie za ich pomocą wybranego zagadnienia. Lapbook jest książką, więc musi mieć swój tytuł i treść.

 

Więcej informacji znajdziesz tu:

https://nauczona.pl/narzedziownia-rodzica-nauczyciela-lapbook/

 

Instruktaż youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=uNhOGo8r4II


Regulamin Konkursu

 

ORGANIZATORZY KONKURSU

 nauczyciele matematyki:

Justyna Prolejko, Bożena Kuczkowska, Katarzyna Zabrocka, Mateusz Rydzkowski, Andrzej Kiedrowski

 CELE KONKURSU

 

 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych;

 

 • Popularyzacja wiedzy o matematyce;

 

 • Promocja podczas przedsięwzięcia Święto Nauk Ścisłych;

 

 • Rozwój umiejętności plastycznych;

 

 • Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach;

 

 • Doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów;

 

 • Umożliwienie uczniom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W konkursie biorą udział uczniowie klas: III-VIII.

 2. Praca musi być:

 • pracą plastyczną zainspirowaną matematyką, wykonaną w formie lapbooka, czyli „książki na kolanka”,
 • pracą własną uczestnika, wcześniej nie opublikowaną ani nie zgłoszoną do jakiegokolwiek innego konkursu,
 • pracą związaną z dowolnie wybranymi zagadnieniami, ciekawostkami, postaciami itp. z zakresu matematyki.

3. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić tylko jedną pracę konkursową.

4. Prace należy dostarczyć do 20 marca 2023 roku do swojego nauczyciela matematyki.

 

 

 

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

 

 • Jury złożone z nauczycieli matematyki oceni otrzymane prace konkursowe i wyłoni laureatów konkursu.
 • Kryteria oceny prac:
 • zgodność z tematyką konkursu,
 • walory artystyczne,
 • oryginalność i pomysłowość.
 • Wszyscy laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody i dyplomy.
 • Dodatkowo wszystkie prace zostaną nagrodzone oceną celującą lub bardzo dobrą z matematyki.
 • Ogłoszenie wyników konkursu zostanie opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

 

 

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie.

 

Przygotowaliśmy dla Was ciekawe nagrody.

 

 MATEMATYCY Z „DWÓJKI”

Odsłony: 882

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego