KOMUNIKAT nr 5

Administrator

Szanowni Państwo!

 

Obecnie wszystkie szkoły funkcjonują w ograniczonym zakresie.

Do 7 czerwca zawieszone zostały  zajęcia stacjonarne w szkołach.

W związku z tym w naszej szkole w dalszym ciągu realizujemy zdalne nauczanie

w formie lekcji on-line z wykorzystaniem Platformy Office 365

oraz  metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja wprowadzamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej

oraz  konsultacje dla uczniów klas 8.

Od 1 czerwca 2020 roku zostaną uruchomione konsultacje dla uczniów

 z pozostałych klas szkół podstawowych.

                                                                                                       

                                                              Dyrektor Szkoły

Maciej Jakubowski

 

Poniżej linki do dokumentów:

Konsultacje dla uczniów

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych–edukacja wczesnoszkolna

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ORGANIZACJI ZAJĘĆ W KLASACH I- III

Deklaracja dotycząca uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych organizowanych - klasy I-III

Deklaracja dotycząca uczestnictwa dziecka w konsultacjach organizowanych - klasy VIII

Deklaracja dotycząca uczestnictwa dziecka w zajęciach rewalidacyjnych

Klauzula informacyjna RODO - załącznik do deklaracji

Odsłony: 1492