Zdalna nauka

Administrator

KOMUNIKAT

 

NR 4

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z obecną sytuacją w kraju, Nasza Szkoła będzie funkcjonować inaczej niż przed 12.03.2020 r. Obecnie nauczyciele prowadzą - w różnej formie – zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, wykorzystując m.in. sieć internetową.

Od 25.03.2020r. do 10.04.2020r. zadania Szkoły realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na podstawie Rozporządzenia MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne) z dnia 20.03.2020 r., które będzie obowiązywać od 25.03.2020r.  

W środę 25.03.2020r. opublikowane zostanie  zarządzenie Dyrektora, które regulować będzie zasady, sposoby i tryb realizacji w/w zadań, w tym zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Naszej Szkoły.

 

 

Z poważaniem

 

Maciej Jakubowski

 

 

Odsłony: 1486

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego