"Jak pięknie jest..." - konkurs poświęcony twórczości Agnieszki Osieckiej.

Agnieszka

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie poświęconym twórczości Agnieszki Osieckiej. Celem przeglądu jest popularyzacja twórczości Agnieszki Osieckiej oraz kształtowanie wrażliwości na piękno poetyckiego, ojczystego języka.
Zadaniem uczestników jest nagranie jednego utworu A. Osieckiej ( piosenki lub wiersza) i przesłanie do Organizatora (GOK Konarzyny) wraz z podpisaną kartą uczestnika. Nagrania należy przesłać do 23 kwietnia 2021 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu umieszczone są w regulaminie!

Karta uczestnika

Regulamin

Odsłony: 160

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego