Kl. VII - VIII (reakcje językowe)

Judyta

Zamieszczamy bank zadań typowo egzaminacyjnych doskonalących umiejętność reagowania językowego:

  

Film na youtube z krótką prezentacją:

https://www.youtube.com/watch?v=AXwYNnrsx4I

 

Test do samodzielnego rozwiązania (również w wersji Pdf) wraz z odpowiedziami:

 https://english-tea-time.com/reactions-reakcje-jezykowe/

 

Milionerzy:

https://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php

 

Quizlet:

https://quizlet.com/324202630/flashcards

Odsłony: 1470