Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Administrator

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

Na podstawie §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. oraz §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po konsultacji z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym informuję, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II  w Czersku w roku szkolnym 2019/2020 będą dni:

 

2-3 stycznia 2020 r. (czwartek, piątek)

21-23 kwietnia 2020 r. ( wtorek, środa, czwartek)egz.kl.VIII

12 czerwca 2020 r. ( piątek)

 

W wymienione dni zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zdecydują o pobycie ich dzieci w szkole.

 

 

Odsłony: 2910

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego