POMÓŻMY ŁUKASZOWI

HannaŁ

     Łukasz Gradowski ma 7 lat. Od dwóch choruje na białaczkę. Potrzebne są bardzo drogie leki, nierefundowane przez NFZ. Bez nich chłopiec nie ma szans na przeżycie.

Matka chłopca była przez jakiś czas nauczycielem wychowania fizycznego w naszej szkole.  W związku z tym prosimy o przynoszenie do świetlicy plastikowych korków, z których dochód przeznaczymy na leczenie Łukasza. Nakrętki zbieramy do 16 listopada 2017 roku. Więcej informacji o chorobie chłopca i możliwości pomocy mu przeczytać można na portalu http://siepomaga.pl/ratujemylukasza.  

Odsłony: 745

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego