Konkurs plastyczny "Ja w twoich oczach".

HannaŁ

KONKURS PLASTYCZNY

JA W TWOICH OCZACH

 

 

 

CEL KONKURSU

Zwiększenie poziomu świadomości na temat zagadnień związanych

z niepełnosprawnością oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec osób

niepełnosprawnych wśród dzieci i młodzieży.

 

TEMATYKA KONKURSU:

 

Tematyka prac winna być odzwierciedleniem postrzegania osób niepełnosprawnych przez dzieci i młodzież w życiu i powinna dotyczyć zagadnienia: Marzenia osób niepełnosprawnych.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do lat 15 z powiatu chojnickiego.

2. Jeden autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

3 .Format prac –A4 lub A3.

4. Techniki plastyczne: dowolne (rysunek, malarstwo, grafika, techniki różne) .

5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora.

ORGANIZATORZY

Warsztat Terapii Zajęciowej w Czersku

Warsztat Terapii Zajęciowej w Brusach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Chojnicach

 

 

Prace należy dostarczyć do dnia 29 maja do p. Katarzyny Thiede lub do świetlicy.

Odsłony: 560

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego