Konkurs plastyczny dla klas 1 i 4,5,6

HannaŁ

Ogłaszamy konkursy plastyczne dla uczniów klas 1 i 4,5,6.

Dla uczniów klas 1 tematyka brzmi: "Czersk oczami dziecka".

Dla uczniów klas 4,5 i 6 temat to : "Czersk - moja Mała Ojczyzna".

Format arkusza A 3.

Technika: dowolna. 

Termin: do 9 marca 2018 roku (piątek).

Organizator: świetlica szkolna.

Pracę należy dostarczyć do świetlicy szkolnej lub swoim wychowawcom klasy. 

Odsłony: 748

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego