Konkurs plastyczny - zima i bezpieczeństwo!!!

Judyta

„ZIMA JEST SUPER, GDY MĄDRZE I BEZPIECZNIE BAWIMY SIĘ NA ŚNIEGU I LODZIE!”  - konkurs plastyczny

Pokaż, jakie zabawy zimowe lubisz najbardziej, ze zwróceniem uwagi na zachowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialności podczas korzystania z uroków zimy.

1.Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-III i IV- VI.

2.Cele konkursu:

-zachęcenie uczniów i ich rodzin do ruchu na świeżym powietrzu i dbałości o kondycję fizyczną;

-rozwijanie pomysłowości, ale i odpowiedzialności w czasie zabaw na śniegu i lodzie;

-wzmacnianie więzi rodzinnych i rozwijanie pozytywnych relacji w rodzinie;

-pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci;

-kształtowanie postaw twórczych i kreatywności.

3.Technika wykonania dowolna: farby, kredki, wycinanie, wydzieranie (warto wykorzystać wszystkie zalegające i niepotrzebne materiały).

4.Format prac: A4 lub A3.

5.Termin wykonania prac: 5 marzec (piątek).

Wykonane i podpisane na odwrocie prace (imię, nazwisko, klasa) proszę dostarczyć do szkoły i złożyć u swoich nauczycieli, a starsi uczniowie u pań dyżurujących przy wejściu głównym do szkoły.

6.Ogłoszenie wyników na stronie szkoły.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

 

Organizatorzy konkursu:

Hanna Ważna

Jacek Sołtysiński

Odsłony: 173

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego