Podsumowanie projektu profilaktycznego „Mówię NIE! – Wybieram lepsze życie!”

Administrator

Podsumowanie projektu profilaktycznego

„Mówię NIE! – Wybieram lepsze życie!”

zrealizowanego  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku.

Od stycznia do grudnia, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku,   Aktywna Dwójka - Stowarzyszenie „Barka” realizowała projekt profilaktyczny „Mówię Nie! – Wybieram lepsze życie!”. Środki finansowe na to przedsięwzięcie, Stowarzyszenie pozyskało w ramach dotacji z Gminy Czersk na zadania profilaktyczne. Całkowity koszt projektu wynosił   25 400 zł, z czego 20 000 zł pozyskano ze środków gminnych, natomiast 5 400 zł ze środków własnych Stowarzyszenia.

Celem głównym projektu była promocja zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu       i innych substancji odurzających jak również dostarczenie wiadomości na temat negatywnych skutków i mechanizmu uzależnienia się oraz sposobów ich przezwyciężania..

W ramach projektu młodzież przez cały rok mogła rozwijać swoje pasje i talenty na warsztatach artystycznych (teatralnych, tanecznych, garncarskich, mydlarskich                            i dekoratorskich) i robotyki, prowadzonych przez specjalistów oraz naszych nauczycieli. Prócz kilkugodzinnych warsztatów, przez cały rok, realizowano również w szkole warsztaty profilaktyczne i psychologiczne dla uczniów, na temat przeciwdziałania alkoholizmowi              i innym substancjom odurzającym. Odbyły się spotkania z Policjantem - panem Markiem Jasnochem, dotyczące cyberprzemocy i bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

W ramach projektu przeprowadzono program profilaktyczny Unplagged oraz zajęcia socjoterapeutyczne (również w formie online). Na szkolnej stronie internetowej prowadzono kampanię antyalkoholową i antynikotynową oraz  profilaktykę niewłaściwych zachowań. Dodatkowo w pierwszym tygodniu ferii zimowych zorganizowano zimowisko dla 75 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku.

Mimo iż obecna sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła na przygotowanie przedstawienia profilaktycznego w realu, dzieci pod okiem pani Kasi Thiede i pana Jarka Grzelaka zrealizowały spektakl „Tylko tak i wiele znaczy, kto nie bierze dopalaczy” w formie online. Uczniowie w ciekawy i niezwykle kreatywny sposób zaprezentowali skutki niewłaściwych zachowań dzieci, sięgających po substancje psychoaktywne.

W ramach projektu przeprowadzono w szkole wiele konkursów o tematyce profilaktycznej, między innymi konkurs plastyczny „Żyję bezpiecznie i zdrowo na sportowo!”, konkurs literacki pod hasłem „Gdy słowa mogą zabijać!” oraz konkurs multimedialny „Stop uzależnieniom”. Nagrodę główną w konkursie plastycznym zdobyła Jolanta Czechowska z klasy VIc. W konkursie profilaktyczno – literackim najlepszą pracę napisał Gabriel Drekak z klasy VI b, natomiast najlepszą, zdaniem komisji konkursowej, prezentację multimedialną wykonała Paulina Cherek z klasy VIIIa. Wręczenie nagród odbyło się w pitek, 18 grudnia na szkolnej stołówce, z zachowaniem zasad ostrożności.

Oto wyniki szczegółowe konkursów profilaktycznych:

Konkurs plastyczny kategoria: klasy I – III:

I miejsce - Julia Zatorska kl. II c

II miejsce - Paweł Janikowski kl. IIIa

III miejsce - Kamila Elak kl. II c oraz Zuzanna Sikora kl. II a

Wyróżnienia: Kornelia Czapiewska II b, Tobiasz Czapiewski Ic, Natalia Szmaglinska Ia, Karol Wolszlegier kl. III a

Konkurs plastyczny kategoria klasy IV – VI:

I miejsce - Jolanta Czechowska kl. VI c

II miejsce  - Maria Żywicka kl. VI c

III miejsce - Alan Szwedowski kl. IV a oraz Monika Szmaglinska kl. VI a

Konkurs profilaktyczno - literacki „Gdy słowa mogą zabijać!” (klasy VI – VIII):

I miejsce – Gabriel Drelak kl. VI b

II miejsce – Julia Krocz kl. VIII b i Bartosz Pellowski kl. VIII a

III miejsce – Zuzanna Stosik kl. VIII a

Wyróżnienia otrzymali: Kornelia Łącka VIIIa, Zofia Leszczinska VI c, Dorota Grzywacz VIIIb, Nikola Szpręga VII c, Aleksander Krocz VI a, Paulina Cherek VIIIa

Konkurs multimedialny „Stop uzależnieniom!” (kl. VII – VIII):

I miejsce – Paulina Cherek VIII a

Wyróżnienia: Nikola Szpręga VIIc, Kornelia Łącka VIIIa, Oliwia Dobrowolska VIIIa

Gratulujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom oraz życzymy kolejnych sukcesów. Zachęcamy również pozostałych uczniów do wzięcia udziału w kolejnych edycjach jeszcze w tym roku szkolnym.

Zarząd Aktywnej Dwójki -  Stowarzyszenia „Barka” dziękuje serdecznie wszystkim nauczycielom  i pracownikom szkoły, zaangażowanym w realizację zadań profilaktycznych oraz panom Markowi Jasnochowi i Jarkowi Grzelakowi. Mamy nadzieję, że ten i podobne projekty przyczynią się do wzrostu świadomości o zagrożeniach, zacieśnią relacje młodzieży i dorosłych oraz stworzą klimat dobrych oddziaływań w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa.

 

 

Odsłony: 130

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego