Zajęcia profilaktyczne online.

Iwona

W grudniu w naszej szkole gościliśmy asp. Marka Jasnocha, policjanta z Komisariatu Policji w Czersku, który przeprowadził spotkania profilaktyczne z wszystkimi klasami siódmymi i ósmymi.

Poprzez platformę Teams policjant mógł wirtualnie spotykać się z młodzieżą i na bieżąco edukować w zakresie następujących problemów: covid- bezpieczeństwo, cyberprzemoc, bezpieczeństwo w sieci, nowe substancje psychoaktywne, bezpieczne ferie.

Taka forma edukacji była miłym zaskoczeniem dla uczniów i była owocna pomimo panującej pandemii. Spotkania były bardzo ciekawe i zwróciły uwagę młodzieży na wiele kwestii, głównie dotyczących cyberprzestępczości i bezpieczeństwa w sieci.

Przypominamy: nie wszyscy uczniowie korzystają z Internetu w odpowiedni sposób i z należytym przeznaczeniem. Internet jest idealnym narzędziem do komunikacji szkolnej, jednak trzeba pamiętać o bezpiecznych zasadach aktywności online. Odrzucenie z grona uczniów należących do tej samej grupy, wykluczenie bądź celowe ignorowanie może być formą cyberprzemocy!

Odsłony: 179