Podsumowanie projektu profilaktycznego

Administrator

W czwartek, 12 grudnia, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku, podczas zebrania z rodzicami, podsumowano realizowany przez Aktywną Dwójkę -  Stowarzyszenie „Barka” projekt profilaktyczny „To Ty jesteś kowalem własnego losu!”. Środki finansowe na jego realizację, Stowarzyszenie pozyskało w ramach dotacji z Gminy Czersk na zadania profilaktyczne. Celem głównym projektu była promocja zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i innych substancji odurzających, dostarczenie wiadomości na temat negatywnych skutków i mechanizmu uzależnienia się.

W ramach projektu młodzież mogła rozwijać swoje pasje i talenty na warsztatach artystycznych (teatralnych, tanecznych, garncarskich, mydlarskich i dekoratorskich) prowadzonych przez specjalistów. Prócz kilkugodzinnych warsztatów, w szkole prowadzone były zajęcia artystyczne i sportowo-rekreacyjne oraz Dyskusyjny Klub Filmowy. Zorganizowano również warsztaty profilaktyczne i psychologiczne dla uczniów na temat przeciwdziałania alkoholizmowi i innym substancjom odurzającym. W minionym roku odbyły się: festyn rodzinny, piknik naukowy, popołudnie z profilaktyką, zorganizowano wycieczki edukacyjne do Trójmiasta oraz tygodniowe zimowisko.

Czwartkowe spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły Maciej Jakubowski witając  zgromadzonych rodziców oraz podsumowując działalność dydaktyczno – wychowawczą mijającego pierwszego półrocza roku szkolnego 2019/2020. Następnie Samorząd Szkolny, podsumował realizację projektu profilaktycznego. W kolejnej części spotkania rodzice mogli podziwiać efekty pracy zajęć artystycznych oraz uczniowskie talenty. Uczniowie w ciekawy     i niezwykle kreatywny sposób przedstawili multimedialny spektakl profilaktyczny, przygotowany pod kierunkiem pani Katarzyny Thiede. W zaskakujący sposób zaprezentowali skutki niewłaściwych zachowań uczniów w różnych sytuacjach problemowych.

W dalszej części pani pedagog Iwona Lorczak oraz pani Karolina Damrat podsumowały wyniki konkursów profilaktycznych: plastycznych, multimedialnych                  i literackich. Wszyscy laureaci  otrzymali z rąk koordynatora projektu, pani Justyny Prolejko, nagrody w postaci edukacyjnych gier planszowych i książek, sfinansowane przez Stowarzyszenie. Po części oficjalnej można było  skorzystać ze stoiska informacyjnego, przygotowanego przez panią pedagog i zapoznać się z materiałami edukacyjnymi  na temat szkodliwości nadużywania alkoholu i innych substancji odurzających. Tego wieczoru nie zabrakło kolęd. W świątecznym nastroju można było również skorzystać ze szkolnej kawiarenki, smacznych ciast, barszczyku i pasztecików oraz  bożonarodzeniowego kiermaszu.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc w organizacji świątecznego kiermaszu (przygotowanie ozdób oraz smaczne ciasta i wypieki). Dochód z tegorocznej akcji charytatywnej w kwocie 3 871 zł zostanie przeznaczony na organizację kolejnego już zimowiska w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku.  Dziękujemy również panu Jarosławowi Grzelakowi za pomoc w  przygotowaniu spektaklu i obsługę nagłośnienia a także wszystkim nauczycielom  za włączenie się  w realizację tegorocznego projektu.

Mamy nadzieję, że ten i podobne projekty przyczynią się do wzrostu świadomości o zagrożeniach, zacieśnią relacje młodzieży i dorosłych, stworzą klimat dobrych oddziaływań w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Odsłony: 313

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego