„Jak żyć? Być czy mieć? Mieć czy być” – Zakończenie roku szkolnego

Administrator

Jak żyć? Być czy mieć? Mieć czy być”

Zakończenie roku szkolnego

W środę, 19 czerwca, po raz ostatni rok szkolny 2018/19, po raz ostatni zakończyli uczniowie gimnazjum, a po raz pierwszy ośmioklasową szkołę podstawową, kończyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku.

Przed południem na płycie hali sportowej zebrali się uczniowie młodszych klas szkoły. Licznie towarzyszyli im wychowawcy i wzruszeni rodzice. Wyróżniający się uczniowie odebrali świadectwa „z paskiem” a najwyższe wyniki uhonorowano też stypendium motywacyjnym. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców otrzymali laureaci różnorodnych konkursów szkolnych i tych organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

O godz. 16.00 miejsca w hali zajęli uczniowie klas III – absolwenci już nieistniejącego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czersku oraz ósmoklasiści – absolwenci SP 2 im. Jana Pawła II w Czersku. Podczas uroczystości padło wiele serdecznych podziękowań, życzeń i gratulacji wyróżniającym się uczniom i ich wzruszonym rodzicom. Ciepłe słowa pożegnania i życzenia wszelkiej pomyślności jako pierwsza przekazała swoim absolwentom pani Dyrektor Ewa Wrycza. Słowa uznania dla absolwentów i podziękowania dumnym rodzicom i ich nauczycielom przekazał obecny na uroczystości Burmistrz Czerska Pan Przemysław Biesek – Talewski, Ksiądz Proboszcz Zbigniew Straszewski oraz Nadleśniczy Ireneusz Bojanowski. W imieniu Rady Rodziców absolwentów pożegnała pani Małgorzata Kowalewska – Remisz a Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dyrektor Anna Bielawska – Jutrzenka.

Przewodnicząca Szkoły Wiktoria Światowa, w imieniu absolwentów w ciepłych słowach podziękowała wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły za trud nauczania i codzienną troskę oraz rodzicom, za wsparcie i motywowanie do wytężonej pracy. Nie zabrakło też serdecznych rad i słów pożegnania do młodszych uczniów. Następnie absolwenci pożegnali się ze szkołą w pięknym i wzruszającym programie artystycznym pt.: „Jak żyć? Być czy mieć? Mieć czy być?”, przygotowanym pod okiem pani Alicji Koprowskiej.

Tegoroczne pożegnanie było szczególne nie tylko dla absolwentów, ale i nauczycieli. W tym roku kończą karierę zawodową Pani Dyrektor Ewa Wrycza oraz polonistka pani Alicja Koprowska i chemiczka – pani Zdzisław Zabiełło. Podczas pożegnania nie zabrakło ciepłych słów i podziękowań ustępującym pedagogom, którzy pełnili służbę nauczycielską przez wiele lat w „Czerskiej Dwójce”. W tle zabrzmiały chóralne „100 lat” i gromkie brawa.

Pani Dyrektor Ewie Wryczy zaproszeni goście, pracownicy i uczniowie naszej szkoły dziękowali za wieloletnie zaangażowanie w edukację i wychowanie, za każdy dzień spędzony z nimi. Dziękowali za cierpliwość i wyrozumiałość, za to że pomagała w trudnych chwilach i za to, że czuli się w szkole bezpiecznie. Dziękowali za uśmiech, za dobre słowo, za wiedzę oraz za mądre i ciekawe lekcje. Następnie życzyli , aby wszystkie plany i marzenia spełniły się właśnie teraz, aby nie opuszczał Pani Dyrektor dobry humor, aby znalazła czas dla siebie, na realizację swoich pasji. Życzyli również niezawodnego zdrowia, ciepła i spokoju w życiu osobistym.

W roku szkolnym 2018/2019 szkołę ukończyło 136 gimnazjalistów i 75 ósmoklasistów. Tradycyjną statuetkę Najlepszego Absolwenta Gimnazjum z rąk Burmistrza Czerska, odebrała Marzena Leper z klasy III c. Marzena otrzymała również nagrodę przygotowaną przez Pana Nadleśniczego. Najlepszym Absolwentem Szkoły Podstawowej został Paweł Brzeziński z klasy VIII a. Zarówno Marzena jak i Paweł za swoje osiągnięcia otrzymali czek ufundowany przez Radę Rodziców. Statuetki za zdobycie tytułu laureata w Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych odebrali: Lucienne Mizyk z kl. VIII d z języka niemieckiego i Marzena Leper z kl. III c gimnazjum z matematyki. Paweł Brzeziński odebrał statuetkę dla finalisty Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych. W dalszej części nagrody ufundowane przez Radę Rodziców za szczególne osiągnięcia odebrali uczniowie, którzy uzyskali wysokie miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu województwa i rejonu oraz uczniowie, którzy najlepiej napisali tegoroczny egzamin gimnazjalny. W tej kategorii najwyższe wyniki uzyskały Paulina Pestka z III c oraz Wiktoria Światowa z III c. W szkole podstawowej najlepiej egzamin napisali Franciszek Czapiewski z VIII a i Julia Kierska z VIII b. Nagrodę za 100% trzyletnią obecność w szkole „wychodzili” sobie Dominika Jezierna z kl. III b oraz Jakub Landmesser z III c. Uhonorowano również społeczników aktywnie pracujących w Samorządzie Szkolnym, zespole wokalnym, grupie teatralnej „A to historia”. Pani Dyrektor wręczyła 23 gimnazjalne świadectwa z wyróżnieniem i 19 świadectw dla ósmoklasistów, którzy odbierali je w towarzystwie, uhonorowanych „Listem gratulacyjnym” rodziców. Najlepsze z nich uhonorowano stypendium motywacyjnym za bardzo wysokie wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia sportowe.

Trudno było wszystkim rozstać się ze szkołą i przyjaciółmi, dlatego do późnych godzin wieczornych trwały spotkania, rozmowy, uśmiechy i ciepłe życzenia.

Podczas obu uroczystości mieliśmy okazję przekonać się, jak liczne talenty prezentują uczniowie – od naukowych, poprzez artystyczne, po sportowe rekordy. Pani dyrektor Ewa Wrycza dziękując wszystkim za dobry, chociaż bardzo trudny dla wszystkich rok ciężkiej, ale owocnej pracy, życzyła wszystkim udanego wypoczynku, atrakcyjnych przygód i doskonałej pogody w wakacyjnej przerwie od szkolnych obowiązków.

Odsłony: 886

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego