III miejsce w Polsce czerskiej „Dwójki”

Administrator

III miejsce w Polsce czerskiej „Dwójki”

„Edukujemy-Pomagamy”

 

Pragniemy podziękować wszystkim uczniom, rodzicom i instytucjom, które wsparły szkolną zbiórkę zużytych baterii.
Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc ,dzięki której udało się nam zająć III miejsce w Polsce!
Zostaliśmy ponownie laureatem tego prestiżowego przedsięwzięcia(w 2017 roku nasze gimnazjum również miało 3 miejsce w Polsce) .
Reprezentacja naszej szkoły 6 czerwca w Pałacu w Wilanowie,  odebrała nagrody podczas uroczystej gali. Na podsumowanie IV edycji konkursu ,,Edukujemy-Pomagamy" stawili się laureaci w poszczególnych kategoriach z całego kraju.
Podczas podsumowania usłyszeliśmy wiele ciepłych słów i podziękowań.
Mieliśmy okazję dowiedzieć się co dzieje się z zebranymi bateriami i poznać osobiście instytucję, której w tym roku przekazano dochód z akcji. Z zebranych środków zakupiono sprzęt rehabilitacyjny i zestaw komputerowy dla Stowarzyszenia „Po Pierwsze Rodzina”.
Jest to olbrzymi sukces i satysfakcja, zbieramy, pomagamy i zwyciężamy.
 Najważniejsze,że przystępując do akcji pomaga się innym, ale  też  co bardzo istotne sobie.
Polacy rocznie zużywają ok. 290 milionów jednorazowych baterii, zawierających metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć), które nie ulegają neutralizacji i redukcji oraz szkodliwe substancje takie jak lit i mangan. Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących, wchodzących w skład baterii, stanowi poważne zagrożenie. Przyjmuje się,że 1 bateria w ziemi, niszczy bezpowrotnie 1m3 gleby.

Akcja trwa, zapraszamy do udziału w przyszłym roku szkolnym.

Serdeczne podziękowania składamy też Panu Burmistrzowi Przemysławowi Bieskowi-Talewskiemu za okazane wsparcie i sfinansowanie kosztów dojazdu do Warszawy.

Odsłony: 665

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego