Master of English - Gminny Konkurs Języka Angielskiego

Judyta

10 czerwca odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego „Master of English” sprawdzający kompetencje językowe uczniów najstarszych klas szkół podstawowych w naszej gminie.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwsza część - pisemna, w której brali udział wszyscy uczestnicy. Test obejmował wiadomości z zakresu gramatyki i słownictwa, a także pracę z tekstem czytanym i słuchanym oraz umiejętność redagowania wypowiedzi pisemnych. W drugim etapie (część ustna) uczestniczyła grupa uczniów wyłoniona podczas pierwszego etapu. Każdy z uczestników odpowiadał na kilka pytań wybranych z listy.

Po zaciętej rywalizacji zostali wyłonieni zwycięzcy:

I miejsce – Wiktoria Gornowicz SP1 Czersk

II miejsce – Susanna Dahlke ZS Rytel

III miejsce – Franciszek Czapiewski SP2 Czersk

Wyróżnienia: Szymon Krenski Akademia Sukcesu oraz Arkadiusz Lorek SP2 Czersk

Konkurs ten bez wątpienia przyczynił się do wzrostu poziomu wiedzy uczniów szkół naszej gminy na temat historii, kultury i obyczajów różnych krajów. My – nauczyciele języków obcych chcemy tym samym zachęcać uczniów do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych. Naszym zdaniem warto docenić tych, którzy poświęcają czas i wysiłek dla rozwijania swojej wiedzy i kompetencji językowych.

 

 

Odsłony: 613

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego