Ósmoklasiści z wizytą podczas "Drzwi otwartych"

Judyta

W ostatni piątek maja nasi ósmoklasiści gościli w dwóch szkołach średnich na terenie gminy Czersk. W pierwszej kolejności, pod opieką swoich nauczycieli, odwiedzili miejscowe Liceum Ogólnokształcące, a około południa udali się do Zespołu Szkół w Malachinie (technikum i branżowa szkoła I stopnia).

Uczniowie spotkali się z dyrekcją obu szkół i ich nauczycielami, zostali zapoznani z ofertą edukacyjną placówek oraz systemem naboru do klas pierwszych. Ósmoklasiści zwiedzili obie szkoły, ich bazy dydaktyczne i lokalowe. Podczas spacerów po szkolnych korytarzach można było zasięgnąć opinii młodzieży tamtejszych placówek, a także porozmawiać z przyszłymi wychowawcami klas pierwszych i pozostałymi nauczycielami.

Dziękujemy obu szkołom – dyrekcji, nauczycielom i młodzieży, za zaproszenie i miłe przyjęcie! 

Odsłony: 92

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego