Zbiórka baterii - nasza szkoła kolejny raz w czołówce!

Agnieszka

W tegorocznej kampanii edukacyjnej (V edycja) wzięło udział 153 szkół. NASZA szkoła zajęła 9 miejsce w Polsce . Dzięki wielkiemu zaangażowaniu dzieci biorących udział w konkursie udało się zebrać 1830 kg zużytych baterii i akumulatorów. Przypomnijmy, w II edycji konkursu zajęliśmy II miejsce, a w IV edycji trzecie w Polsce. Wówczas nasza placówka wraz z przedstawicielami najlepszych szkół, które zebrały najwięcej baterii w przeliczeniu na jednego ucznia, odebrała nagrody osobiście z rąk prezesa fundacji Zenona Telmana w Wilanowie podczas uroczystej gali. Szkoła od momentu nawiązania współpracy z Organizacją Odzysku REBA zebrała 6012 kg baterii. W Warszawie przypomniano nam o zagrożeniach dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niosą zużyte baterie, których zbiórka nic nie kosztuje, a czyni wiele. W bateriach znajdują się metale ciężkie: ołów, kadm i rtęć a także inne związki, które mogą być szkodliwe, jeśli dostaną się do organizmu ludzkiego. Wyrzucanie baterii do środowiska powoduje uwalnianie się z nich szkodliwych metali i kwasów. Jedna bateria guzikowa może skazić 1 m3 gleby lub zatruć 400 litrów wody. Jedynym sposobem, aby chronić środowisko i zdrowie ludzi jest prowadzenie selektywnej zbiórki baterii .

GRATULUJEMY dzieciom i młodzieży aktywności w prowadzeniu selektywnej zbiórki zużytych baterii. NAGRODY wręczymy po powrocie do szkoły.

 

Odsłony: 198

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego