Podsumowanie Szkolnej Ligi Ortograficznej

Agnieszka

 

W dnia 12- 13  maja 2019roku odbył się ostatni etap Szkolnej Ligi Ortograficznej , który pozwolił wyłonić „najlepszych z najlepszych”.

 W szkole podstawowej liga składała się z pięciu etapów. Na każdym z nich uczniowie zdobywali punkty. Do kolejnego etapu przechodzili ci, którzy uzyskali ich najwięcej .

W ostatnim etapie wzięło udział dziewięcioro uczestników: trzech z klas czwartych, trzech z piątych  i trzech z szóstych.

W końcowej klasyfikacji, z liczbą punktów 85-ciu,  tytuł Mistrza Ortografii zdobyła   Paulina Cherek, a tytuł vice- Mistrza  - Marta Cisewska, uzyskując 75 punktów.

W kategorii klas VII-VIII i  III klas gimnazjum do ostatniego etapu przystąpiło pięcioro uczestników.

Tytuł  Mistrza Ortografii  w poszczególnych klasach  zdobyli:

                w klasach VII  - Kamil Gołuński

                w klasach VIII  - Paulina Stosik

                w klasach III gimnazjum- Oliwia Gwizdała

                Gratulujemy zwycięzcom, jak i wszystkim , którzy zakwalifikowali się do ostatniego etapu, wymagało to bowiem ogromnej wiedzy  i umiejętności z zakresu ortografii.

                Dziękujemy również wszystkim za udział. Mamy nadzieję,że w przyszłym roku ponownie się spotkamy.

Organizatorzy W. Baszanowska i J. Zielińska

Odsłony: 514

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego