XXXVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej

Agnieszka

5 marca 2019r. w Ośrodku Kultury w Czersku odbyły się eliminacje okręgowe XXXVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej, w których wzięli udział uczniowie  szkól podstawowych oraz klas  gimnazjalnych  naszego rejonu.

Celem konkursu jest popularyzacja polskiej literatury pięknej, kształtowanie wrażliwości na piękno języka i mowy ojczystej, stwarzanie okazji do czynnego uczestnictwa w kulturze, a także pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji.

Zebranych przywitały pani Ewa Wrycza- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  im. Jana Pawła II w Czersku oraz p. Joanna Zielińska- organizatorka konkursu, które życzyły konkursowiczom udanego startu w zmaganiach z mistrzostwem poetyckiego słowa.

Recytatorów  oceniało jury w składzie:

  1. Bogumiła Milewska- polonistka i logopeda ;
  2. Ewa Wrycza- dyrektor SP nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku, polonistka;
  3. Patryk Rybus- logopeda oraz instruktor teatralny, który po zakończonych eliminacjach poprowadził warsztaty teatralno- recytatorskie.

Konkurs rozpoczął  się występem Pauliny Cherek, która utworem  z repertuaru Artura Barcisia przypomniała zasady poprawnej dykcji.

W trakcie przerwy uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanego dla nich słodkiego poczęstunku, a także posłuchać  fortepianowych utworów  w wykonaniu p. Rafała Żywickiego.

Po wysłuchaniu recytacji   oraz utworów poezji śpiewanej,  jury dokonało  oceniło prezentacji i wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych:

W kategorii : Poezja śpiewana

I miejsce – Oliwia Biernacka–  SP  Gotelp,

III miejsce-Martyna Bartkowiak- „Akademia Sukcesu”- Społeczna Szkoła Podstawowa   w Czersku,

III miejsce- Kinga Lewandowska – SP Gotelp.

W kategorii uczniów klas I- III szkół podstawowych

I miejsce – Olga Galińska–  SP   nr 2 w Czersku,

II miejsce- Alicja Krzyżkowska- SP nr 2  w Czersku,

III miejsce- Patrycja Durajewska- SP nr 2 w Czersku,

W kategorii uczniów klas IV-VI  szkół podstawowych

I miejsce – Szymon Kolassa–  SP   nr 2 w Czersku,

II miejsce-Bogna Knuth- SP nr 1 w Czersku,

III miejsce- Alicja Kaszubowska- SP nr 1 w Czersku,

W kategorii klas VII VIII  SP oraz  gimnazjum :

I miejsce -  Ewelina Januszewska- SP nr 2 w Czersku,

II miejsce –Oliwia Śledź- SP nr 2 w Czersku,

III  miejsce – Klaudia Kobusińska - SP nr 1 w Czersku,

Na zwycięzców czekały nagrody w postaci talonów do Empiku w wysokości  50, 40, 30 i 20 zł ufundowanych przez Urząd Miejski w Czersku.

Laureaci będą reprezentować nasz okręg w eliminacjach rejonowych,

które odbędą się  27 i 28 marca 2019r.  w Ognisku Pracy Pozaszkolnej  w Starogardzie  Gdańskim.

Konkurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze, a uczestnictwo w warsztatach pozwoliło recytatorom podszlifować swoje umiejętności  teatralno - recytatorskie.

Serdecznie dziękuję członkom jury za poświęcony czas, nauczycielom za wkład pracy włożony w przygotowanie uczniów . Bardzo dziękuję również pracownikom Ośrodka Kultury za pomoc w organizacji konkursu.

Joanna Zielińska

 

 

Odsłony: 197

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego