Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Administrator

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

Na podstawie §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. oraz §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po konsultacji z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym informuję, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II  w Czersku w roku szkolnym 2018/2019 będą dni:

   

    2 listopada 2018, 2 maja 2019 oraz

    10 kwietnia 2019, 11 kwietnia 2019, 12 kwietnia 2019 – egzamin gimnazjalny klas III

    15 kwietnia 2019, 16 kwietnia 2019, 17 kwietnia 2019 – sprawdzian po klasie VIII SP.

 

W wymienione dni zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zdecydują o pobycie ich dzieci w szkole.

 

Dyrektor Ewa Wrycza

Odsłony: 703

Internetowy System Ostrzegania Powiatu Chojnickiego